Latest from Islamic Investment Malaysia

Friday, March 2, 2018

Simpanan Shariah KWSP

Ciri-ciri Utama Simpanan Shariah:


 • Semua ahli KWSP tanpa mengira agama, bangsa dan status warganegara boleh memilih Simpanan Shariah
 • Simpanan Shariah diuruskan dan dilaburkan berdasarkan Akad Wakalah
 • Simpanan Shariah diperakukan oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS)
 • Kadar dividen yang akan diisytiharkan untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Syariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP
 • Nota Penting: Ahli KWSP yang memilih Simpanan Shariah tidak boleh membatalkan pilihannya selepas tarikh kuat kuasa dan kembali ke Simpanan Konvensional.

 • Bagaimanakah cara ahli memilih Simpanan Shariah?

 • Ahli perlu menghadirkan diri ke kaunter KWSP untuk membuat permohonan serta menurunkan cap ibu jari bagi tujuan pengesahan identiti ahli.

  Apakah yang perlu dibawa untuk permohonan?

  1
  MyKad / Passport (Bukan Warganegara Malaysia)
  2
  Menghadirkan diri ke kaunter KWSP untuk membuat permohonan serta menurunkan cap ibu jari bagi tujuan pengesahan identiti ahli

  3
  Ahli akan dimaklumkan melalui Notis dan Sistem Pesanan Ringkas (SMS) tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh kuat kuasa pilihanSumber: www.kwsp.gov.my


---
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

No comments: